Bài và ảnh: NGUYỄN THUẬN/Báo Người Lao Động Online